Workshops

OKIDOKI Kindercoaching verzorgt ook workshops. Met deze workshops leren ouders, opvoeders en professionals omgaan met én reageren op emoties van kinderen. Als wij als volwassenen verder kijken dan het (vaak ongewenste) gedrag van een kind, zien we wat de onderliggende emotie van het kind eigenlijk wil vertellen. Door een kind te helpen deze emotie op een meer gewenste manier te uiten, kan het zich ontwikkelen tot een zelfbewuste volwassene vol zelfvertrouwen.

Er zijn twee soorten workshops: een introductieworkshop en een driedelige workshopBeide workshops zijn ontwikkeld door Susan van Asten van SOS Kinderen en Emoties en ik mag deze workshops verzorgen als gecertificeerd aanbieder.

Introductie workshop   

Voor betrokken ouders/opvoeders en voor professionals geef ik een workshop die dieper ingaat op hoe om te gaan met de emoties van kind(eren) waarvoor hij/zij zorgt. De workshops van ‘SOS kinderen & emoties‘ zijn laagdrempelig en heel praktisch. Je krijgt tips en handvatten aangereikt waar je zelf gemakkelijk mee aan de slag kunt.

In ongeveer 1,5 uur ga ik met de deelnemers in op de werking en belangrijkste functie van emoties. Waarom hebben we ze eigenlijk? Hierdoor ontstaat inzicht en dat is de basis om anders te kunnen kijken naar kinderen die een (heftige) emotie laten zien. In deze workshop laat ik de deelnemers kennismaken met wat kinderen te leren hebben en hoe je als ouder/opvoeder hier je bijdrage aan kunt leveren. Dit geeft meer begrip en daardoor meer rust in huis. De deelnemers gaan naar huis met een aantal concrete tips, waar ze meteen mee aan de slag kunnen.

Deze introductie workshop kan ik ook tijdens een ouderavond of teamvergadering op school of bij de kinderopvang verzorgen. Dus ook scholen en de kinderopvang nodig ik van harte uit om contact met mij op te nemen om de mogelijkheden te bespreken.

 

Driedelige workshop 

Opvoeden is ruimte geven aan emoties én grenzen aan gedrag” Ditt is het motto van de workshop SOS Kinderen en emoties.

Kinderen zitten vol emoties. En waar het ene kind als vanzelf leert omgaan met al die verschillende gevoelens en emoties, zo laat een ander kind zich regelmatig overspoelen, waardoor het zich machteloos voelt en niet weet hoe het hiermee om moet gaan. En juist deze kinderen krijgen vaak negatieve reacties, wat hen niet echt helpt om te leren omgaan met emoties. En dat is wat kinderen te doen hebben; ze moeten nog leren omgaan met emoties en het is onze taak als opvoeder ze daarbij te helpen en ondersteunen.

In deze workshop krijg je diverse handvatten aangereikt om zelf mee verder te kunnen, thuis of in je werk. De workshop vindt plaats in kleine groepen van max. 12 deelnemers. In 3 bijeenkomsten van 2,5 uur krijg je bruikbare tips en word je geïnspireerd om wellicht op een andere manier te kijken naar lastige situaties. We kijken naar de werking en functie van emoties en wat kinderen te leren hebben. Je leert o.a. hoe je je kinderen kunt leren zélf ruzies op te lossen, je leert omgaan met angst en verdriet van je kind en je krijgt tips voor het werken aan zelfvertrouwen.

De Introductie workshop is een opstap naar de verdiepende driedelige workshop. Wanneer en waar ik deze workshops ga geven, kun je vinden op mijn  Facebook pagina en op deze website onder het tabblad Nieuws.

Heb je nog vragen, neem dan gerust contact met me op.